16-12-2021 — 
 

Dit jaar 100 jaar geleden maakte fotograaf Alex Guise een groepsfoto van de rooms katholieke (Maria-?)bewaarschool aan de Westvest/Lange Haven. Centraal leidster Co Schoof, rechts zuster Leonida (Beeldbanknummer 27400.)

Overzicht van archiefbestanddelen die vanaf 1 januari 2022 openbaar zijn:

Overheidsarchief

Archief 331: Registers van de Burgerlijke Stand
-geboorteakten uit 1921
-huwelijksakten en huwelijksbijlagen uit 1946 
-overlijdensakten uit 1971


Archief 70:    Gemeentepolitie, 1819-1994
Inv.nrs.      491-513 / 1022-1033 / 1641 / 1695 / 1735-1736 / 1877 / 1885 / 1995 / 2013

Archief 349:    Kabinet van de burgemeester, 1843 – 2010
Inv.nrs.     46


Niet-overheidsarchieven

Archief 4:    Rooms-katholieke begraafplaats, 1849-1972
Inv.nrs.     122

Archief 7:    Rooms-Katholiek Parochiaal Armbestuur en Rooms-Katholiek Weeshuis, stichtingen Sint Imelda en De Uitkijk, Het Liefdehuis, 1768-1983
Inv.nrs.    380 / 400 / 432 / 464-466

Archief 9:    Weeshuis der Hervormden en Stichting De Lindenhof, 1360-1981
Inv.nrs.    593 / 657 / 76

Archief 12:    kerkvoogdij der Nederlandse Hervormde Gemeente, 1570 - 1986 (1989)
Inv.nr.    1r

Archief 46:    Sint Liduina’s Gesticht, 1852-1971
Inv.nr.    358

Archief 52:    Rooms-katholieke parochie Sint Jan de Doper (Havenkerk), 1619-1997
Inv.nr.     114

Archief  65:    Parochie van Onze Lieve Vrouwe van de Allerheiligste Rozenkrans, sedert 1967 van de H. Liduina en de O.L.V. Rozenkrans, (1882) 1896-1980 (1994)
Inv.nrs.    120 / 165

Archief 198:    Gereformeerde kerk in Schiedam, 1837 - 1995 (1997)
Inv.nrs.    193 / 208 / 239 / 270 / 314 / 317 / 432

Archief 351:        Lionsclub, afdeling Schiedam, 1961-1992
Inv.nr. 3

Archief  355:    Parochie van de Heilige Jacobus de Meerdere te Kethel en Spaland, 1620-1987(1992)
Inv.nr.     453

Archief  376:    Kerkvoogdij der Nederlandse Hervormde Gemeente Kethel, 1471-2002
Inv.nrs.     412 / 440 / 474 / 478

Archief 499:    Parochie van het Heilig Hart van Jezus, 1916-1989
Inv.nr.        2

Archief 602:   Christelijke Muziekvereniging Harpe Davids, 1921-2008
Inv.nrs.    31 / 44

Archief 652:    Gereformeerde Classis Schiedam, 1907 - 2004 
Inv.nr.     60