14-12-2020 — 

100 jaar geleden staat de heer Ris (met hoed) voor zijn kuiperij en fustenhandel aan de Elzensteeg 3 -5. Beeldbanknummer 40842

Overzicht van archiefbestanddelen die vanaf 1 januari 2021 openbaar zijn:

Overheidsarchief

Archief 331: Registers van de Burgerlijke Stand
-geboorteakten uit 1920
-huwelijksakten en huwelijksbijlagen uit 1945 
-overlijdensakten uit 1970


Archief 70:    Gemeentepolitie, 1819-1994
Inv.nrs.      474-490 / 696 / 1018-1021 / 1640 / 1691-1693 / 1701 / 1876 / 1882-1883 / 1887-1888 / 1994 / 2009

Archief 349:    Kabinet van de burgemeester, 1843 – 2010
Inv.nrs.     26 / 50 / 107 / 111-112 / 116-117


Niet-overheidsarchieven

Archief 4:    Rooms-katholieke begraafplaats, 1849-1972
Inv.nrs.     80 / 91 / 94 / 121


Archief 7:    Rooms-Katholiek Parochiaal Armbestuur en Rooms-Katholiek Weeshuis, stichtingen Sint Imelda en De Uitkijk, Het Liefdehuis, 1768-1983
Inv.nrs.    346 / 472


Archief 9:    Weeshuis der Hervormden en Stichting De Lindenhof, 1360-1981
Inv.nrs.    616 / 626 / 641 / 732-733


Archief 39:    Vereniging van Sint Vincentius à Paulo, 1847 - 1970
Inv.nr.     19


Archief 52:     Rooms-katholieke parochie Sint Jan de Doper (Havenkerk), 1619-1997
Inv.nr.     215


Archief 53:     Nederlands-Hervormd Rusthuis aan de Tuinlaan, 1931-1987
Inv.nrs.    20 / 35

Archief 68:     Stedelijke Raad van Kerken, 1943 – 1993
Inv.nr.     3

Archief 198:    Gereformeerde kerk in Schiedam, 1837 - 1995 (1997)
Inv.nrs.    174 / 207 / 216-217 / 227 / 241 / 320 / 322 / 329 / 334 / 348


Archief 355:    Parochie van de Heilige Jacobus de Meerdere te Kethel en Spaland, 1620-1987(1992)
Inv.nrs.     95 / 118 / 471


Archief 367:    Kerkenraad en diaconie der Nederlandse Hervormde Gemeente Kethel, 1622-2002     (2008)
Inv.nr.        375


Archief 369:    Sociëteit “De Vrijheid 1945”, 1945-1990 (2010)
Inv.nr.        12


Archief 376:    Kerkvoogdij der Nederlandse Hervormde Gemeente Kethel, 1471-2002
Inv.nrs.     439 / 519-520


Archief 499:    Parochie van het Heilig Hart van Jezus, 1916-1989
Inv.nr.        16


Archief 560:    Hervormde Jeugdraad Kethel, 1951 – 1985
Inv.nr.     555


Archief 562:     Parochie van Onze Lieve Vrouwe Visitatie Nieuwland, 1957 – 1997
Inv.nrs.     239
285


Archief 598:    Voormalig Verzet Schiedam, 1945-1950, (1970), 1990-2010 
Inv.nrs.    13-21


Archief 652:    Gereformeerde Classis Schiedam, 1907 - 2004 
Inv.nr.     59