02-01-2020 — 
101 Jaar geleden zaten deze zeven vrienden op het terras café Het Oude Posthuis aan de Koemarkt. Meer informatie en namen van de bierdrinkers is te vinden in de Beeldbank onder beeldnummer 15370

Overzicht van archiefbestanddelen die vanaf 1 januari 2020 openbaar zijn:

Overheidsarchief

Archief 331: Registers van de Burgerlijke Stand
-geboorteakten uit 1919
-huwelijksakten en huwelijksbijlagen uit 1944 
-overlijdensakten uit 1969


Archief 70: Gemeentepolitie, 1819-1994
Inv.nrs. 456 - 473 / 695 / 1013 - 1017 / 1639 / 1689 - 1700 / 1702 / 1775 / 1838 / 1871 / 1873 / 1880 / 1993  


Niet-overheidsarchieven

Archief 4: Rooms-katholieke begraafplaats, 1849-1972
Inv.nrs. 90 / 120


Archief 7: Archief van het Rooms-Katholiek Parochiaal Armbestuur en Rooms-Katholiek Weeshuis, stichtingen Sint Imelda en De Uitkijk, Het Liefdehuis, 1768 - 1983
Inv.nrs. 304 / 361 / 397


Archief 9: Weeshuis der Hervormden en Stichting De Lindenhof, 1360-1981
Inv.nrs.    648 / 684


Archief 52: Rooms-katholieke parochie Sint Jan de Doper (Havenkerk), 1619-1997
Inv.nr.    172


Archief 53: Nederlands-Hervormd Rusthuis aan de Tuinlaan, 1931-1987
Inv.nr.    5


Archief 65: Parochie van Onze Lieve Vrouwe van de Allerheiligste Rozenkrans, sedert 1967 van de H.     Liduina en de O.L.V. Rozenkrans, (1882) 1896-1980 (1994)
Inv.nrs. 32 / 107 / 149 / 150


Archief 77: Sociaal-democratische Arbeiderspartij (SDAP) afd. Schiedam. Na 1946 Partij van de         Arbeid (PvdA), 1900-2002
Inv.nrs.    26 / 51


Archief 198:  Gereformeerde kerk in Schiedam, 1837 - 1995 (1997)
Inv.nrs. 168 - 173 / 215 / 247 / 251 / 256 / 321 / 378 / 381


Archief 351: Lionsclub afdeling Schiedam, 1961-1992
Inv.nr. 30


Archief 353: Rotaryclub Schiedam, 1937-2011
Inv.nr. 46


Archief 355:  Parochie van de Heilige Jacobus de Meerdere te Kethel en Spaland, 1620-1987 (1992)
Inv.nrs. 265 / 325


Archief 356:  Parochie Sint Martinus, 1957-1984 (1992) 
Inv.nr. 501 / 510


Archief 367: kerkenraad en diaconie der Nederlandse Hervormde Gemeente Kethel, 1622-2002     (2008)
Inv.nr. 330


Archief 369: Sociëteit De Vrijheid 1945, 1945-1990 (2010)
Inv.nr. 11

Archief 375: archief van het ambacht, municipaliteit en gemeentebestuur van Kethel en Spaland,     (1520) 1576 - 1941 (1951)
Inv.nr.  560


Archief 376: Kerkvoogdij der Nederlandse Hervormde Gemeente Kethel, 1471-2002
Inv.nrs.  438 / 505 / 518


Archief 475:  Woningbouwvereniging Schiedam, 1903-1987 (1992)
Inv.nrs. 480


Archief 499: Parochie van het Heilig Hart van Jezus, 1916-1989
Inv.nr.  57


Archief 652: Gereformeerde Classis Schiedam, 1907-2004
Inv.nr.  5 / 58


Archief 678: Openbare Nutsbedrijven Schiedam resp. de NV ONS Houdstermaatschappij, 1990-2013
Inv.nrs. 14 / 42 / 124