07-01-2019 — 
Leden en paarden van de Gemeentepolitie Schiedam, circa 1930 - 1940. Beeldnummer 29506
Leden en paarden van de Gemeentepolitie Schiedam, circa 1930 - 1940. Beeldnummer 29506

Overzicht van archiefbestanddelen die vanaf 1 januari 2019 openbaar zijn:

Overheidsarchief

Archief 331: Registers van de Burgerlijke Stand
-geboorteakten uit 1918
-huwelijksakten en huwelijksbijlagen uit 1943 
-overlijdensakten uit 1968


Archief 70: Gemeentepolitie, 1819-1994
Inv.nrs. 421 - 455   /  1007 - 1012   /  1638  /  1687 - 1688   /  1699   /  1992    


Niet-overheidsarchieven

Archief 4: Rooms-katholieke begraafplaats, 1849-1972
Inv.nrs. 89  /  95  /  119  /  124 

Archief 9: Weeshuis der Hervormden en Stichting De Lindenhof, 1360-1981
Inv.nrs.    592  /  698


Archief 39: Vereniging van Sint Vincentius à Paulo, 1847-1970
Inv.nr.     53


Archief 52: Rooms-katholieke parochie Sint Jan de Doper (Havenkerk), 1619-1997
Inv.nr.    174


Archief 53: Nederlands-Hervormd Rusthuis aan de Tuinlaan, 1931-1987
Inv.nr.    15


Archief 65: Parochie van Onze Lieve Vrouwe van de Allerheiligste Rozenkrans, sedert 1967 van de H.     Liduina en de O.L.V. Rozenkrans, (1882) 1896-1980 (1994)
Inv.nrs.    33  /  111  /  151

Archief 67: Parochie van OLV Visitatie en de Heilige Liduina (Frankelandse kerk), 1848-1979
Inv.nrs.    65  /  70  /  78  /  89  /  98  /  129


Archief 77: Sociaal-democratische Arbeiderspartij (SDAP) afd. Schiedam. Na 1946 Partij van de         Arbeid (PvdA), 1900-2002
Inv.nrs.    8  /  54  / 103 


Archief 198:  Gereformeerde kerk in Schiedam, 1837 - 1995 (1997)
Inv.nrs. 152  /  255  /  366


Archief 329:  Gemeentelijke Archiefdienst Schiedam, 1888- heden
Inv.nrs.    142-151


Archief 355:  Parochie van de Heilige Jacobus de Meerdere te Kethel en Spaland, 1620-1987 (1992)
Inv.nrs.    102  /  222  /  264  /  280  /  285  /  350  /  364


Archief 356:  Parochie Sint Martinus, 1957-1984 (1992) 
Inv.nr.     501  /  510


Archief 367: Kerkenraad en diaconie der Nederlandse Hervormde Gemeente Kethel, 1622-2002 Inv.nr.    383


Archief 376: Kerkvoogdij der Nederlandse Hervormde Gemeente Kethel, 1471-2002
Inv.nrs.    437  /  476-477  /  504  /  517


Archief 475:  Woningbouwvereniging Schiedam, 1903-1987 (1992)
Inv.nrs.    488


Archief 537: Classis Schiedam van de Nederlandse Hervormde Kerk, 1984 - 2002
Inv.nr.    3


Archief 652: Gereformeerde Classis Schiedam, 1907-2004
Inv.nr.    57


Archief 663: Werkgroep Oecumenische Vastenaktie Schiedam Noord, ca. 1984-1998
Inv.nrs.    1-3