29-01-2019 — 

De nieuwe website ‘Digitale Charterbank Nederland’ ontsluit meer dan 170.000 middeleeuwse oorkonden uit Nederlandse archieven, waaronder ook vijftig Schiedamse stukken.  

De website is 25 januari 2019 door het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis gelanceerd, en is te vinden onder het adres charterbank.huygens.knaw.nl. Voortaan zijn op één plek tienduizenden oorkonden ( in archiefterminologie: charters) uit verschillende Nederlandse archieven te doorzoeken. Ze zijn  onder meer doorzoekbaar op datum, land, streek, plaats of familienaam. Een charter is een stuk dat een akte bevat, ter bekrachtiging voorzien van een of meer zegels of een notarieel signet. Toekomstige wijzigingen of aanvullingen door de archieven in hun online aanbod verschijnen vanzelf in de charterbank. Van 24.000 oorkonden is ook een afbeelding in hoge resolutie te zien.

Divers onderzoek
Voor de bestudering van de middeleeuwse geschiedenis zijn oorkonden van zeer groot belang. Zij zijn op de dag nauwkeurig gedateerd en geven objectieve, door bevoegde instanties gewaarborgde informatie over bestuurlijke zaken of rechtshandelingen, zoals de overdracht van goederen of rechten. Ze zijn een goede bron voor bijvoorbeeld landsbestuur, internationale handel, rechtspraak en genealogie. Bovendien zijn oorkonden in grote aantallen voorhanden; volgens een schatting zijn er in de verschillende Nederlandse archieven meer dan 200.000 stuks bewaard gebleven van vóór het jaar 1500.

Nu wordt dit materiaal nog weinig gebruikt in onderzoek. Dat komt mede door de beschikbaarheid; alleen de oudste oorkonden, tot rond het jaar 1300, zijn verzameld op papier uitgegeven. En voor de andere oorkonden moest de onderzoeker op verschillende websites zoeken of fysiek de archieven bezoeken. Dat is nu een stuk eenvoudiger geworden!

Schiedam
Vijftig charters die in de Digitale Charterbank Nederland zijn te zien komen uit de collectie van het  Gemeentearchief Schiedam. De oudste bijdrage in de charterbank is ook het oudste stuk van uit Schiedamse collectie; de acte van ‘het beste kleed’ uit 1286, het jongste op de site is een octrooi tot approbatie (goedkeuring) uit 1806. 
In onze collectie zijn echter nog veel meer stukken voorhanden, deze zijn in te zien in de studiezaal.