23-05-2007 — 

Bij de brand in de historische panden op het Broersveld van begin deze maand werden deze zwaar beschadigd. De armenschool die direct achter de panden ligt werd echter gespaard. Dit gebouw is misschien bij vele Schiedammers onbekend, omdat het geheel aan het zicht is onttrokken.

Ook al grenst de school aan het open stuk dat het ‘Gat van Bolmers’ wordt genoemd is het niet of nauwelijks te zien. Onder een dikke laag van klimop en struiken schuilt echter een gemeentelijk monument dat net zo oud is als de panden waar het vuur zoveel schade heeft aangericht!

In de 18de eeuw werden ‘armenscholen’ opgericht om kinderen uit gezinnen die het niet konden betalen toch onderwijs te geven. In Schiedam werd in 1725 een schoolmeester voor dat doel aangenomen. In 1776 werd een tweede armenschool gesticht, om het groeiend aantal armen van onderwijs te kunnen voorzien. Beide scholen vonden in 1779 onderdak in het in dat jaar gebouwde (en dus niet 1771, zoals eerder in kranten vermeld was) pand aan het Broersveld onderdak. Tot 1862 deed het pand dienst als armenschool.

Het pand is ook in gebruik geweest als gymnastiekzaal voor de openbare school Comenius B, de latere Singelschool. (Comenius A vervulde dan weer de rol van school voor minder welgestelden) De winkels aan het Broersvest werden ervoor gezet in 1954, waardoor de zichtbaarheid van het gebouw ook afnam. Tegenwoordig is het de oefenlocatie van de dansschool van Rudolf Fitskie.  Bij raadsbesluit van 28 februari 1995 is het pand aangewezen als gemeentelijk monument.

Het Gemeentearchief is benieuwd of iemand nog een afbeelding heeft van de voormalige armenschool zonder al het groen. Ook zijn we voor de fototentoonstelling van 6 juni nog steeds op zoek naar leuke of interessante trouwfoto’s waarop ook het interieur van het stadhuis te zien is!