28-09-2012 — 

Het Gemeentearchief Schiedam heeft een nieuw tienjarenblok notariële archieven ontvangen van het Nationaal Archief. Het gaat om de periode 1926-1935. Dit is een veel gevraagde en belangrijke bron voor historisch, genealogisch en huizenonderzoek!

Notariële archiefbescheiden moeten binnen tien jaar nadat deze vijfenzeventig jaar oud zijn, worden  overgebracht van de notariële archiefbewaarplaats naar de lokale archieven in het gebied waar de notarissen actief waren. Voor Schiedam gaat het om acht strekkende meter archief.

Krenten in de pap

In de notariële stukken zijn alle verschillende aktes terug te vinden waar men een notaris voor nodig had, zoals hypotheekakten, boedelbeschrijvingen en transportakten. Dit soort stukken kunnen de ‘krenten in de pap’ voor onderzoekers betekenen. Ook zijn er natuurlijk genealogische gegevens in terug te vinden. Al met al een belangrijke aanwinst voor onze collectie, en een waar veel vraag naar is. De oudste notariële archieven in het Gemeentearchief dateren uit 1604.

Geen testamenten

Momenteel is de archiefinventaris nog in bewerking, omdat de testamenten uit de archieven zijn gehaald loopt de nummering niet meer door. Testamenten zijn namelijk in tegenstelling tot andere de akten pas na honderd jaar openbaar. De toegang dus nog niet digitaal beschikbaar, maar natuurlijk wel in onze studiezaal in te zien!