03-01-2007 — 

Goed nieuws voor (familiestamboom-)onderzoekers! Onlangs kreeg het Gemeentearchief Schiedam de beschikking over de akten van Schiedamse notarissen van 1916 tot en met 1925. Deze zijn nu voor iedereen ter inzage in de studiezaal. In het Gemeentearchief zijn nu notariële archieven aanwezig vanaf 1604! Al meer dan drie eeuwen aan gegevens zijn dus al gratis in te zien!

Deze gegevens van in Schiedam geresideerd hebbende notarissen kunnen met recht een schat aan informatie genoemd worden, en er wordt dan ook zeer veel onderzoek in gedaan. In totaal is er circa acht meter aan stukken bijgekomen; onder andere hypotheekakten, boedelbeschrijvingen, transportakten en andere soorten akten. Stukken die samen met de gegevens van de burgerlijke stand, bevolkings-, stad en stamboomonderzoek de moeite waard maken!

Testamenten zijn nog niet opgenomen, daar die nog niet openbaar zijn. Van de volgende notarissen zijn aanvullingen opgenomen: H.B.E. Blaisse, W.A. van Dolder Dz, D. Boddeüs, P.R. van Ellekom en H.M.C. Poortman.

De laatste, Herman Marius Christiaan Poortman, notaris in Schiedam vanaf 1886, was de zoon van de bekende Schiedammer Mr. Karel Arnold Poortman, zelf ook notaris in de stad. Bekender is Karel Poortman echter geworden door zijn vele functies. Één van de belangrijke daarvan was die als Tweede-Kamerlid (waarbij hij medestander was van de liberale staatsman Thorbecke en in verschillende belangrijke commissies zat), advocaat, wethouder, lid van de Staten-Generaal en van Provinciale Staten.

Tot zijn nevenfuncties behoorde onder andere: curator van de Latijnse school, plaatsvervangend kantonrechter en regent van het weeshuis der Hervormden. Volgens de Schiedamse Courant van 14 april 1866 was het dan ook “niet meer dan een welverdiende hulde” dat hij tot ridder in de orde van den Nederlandse Leeuw was benoemd. Niet slecht voor de zoon van een banketbakker! Toen hij overleed had hij nog maar tien dagen zijn functie als notaris neergelegd. “Het is meer dan een plichtpleging, wanneer we zijn heengaan een groot verlies noemen, niet alleen voor onze gemeente, maar voor ons gansche vaderland.” aldus de Schiedamse Courant van 12 april 1866.