09-03-2011 — 

Onze webstek heeft een nieuwe jas gekregen. Naast een nieuw uiterlijk waarbij de "oude" menustructuur intact is gebleven vormt deze webstek nu een onderdeel van de gemeentelijke website.

In de komende weken zal de webstek verder verbeterd en aangevuld worden. Het kan daarom zo zijn dat er zich wat kleine problemen voordoen tijdens uw webbezoek. Wij horen graag van u wat u tijdens uw bezoek tegenkomt en wat er volgens u nog beter kan.

Uw reacties op de website kunt u sturen naar contact@schiedam.nl