11-04-2022 — 

Op webstek www.schiedamopdekaart.nl is op een leuke manier de geschiedenis van de stad te ontdekken. Over een satellietfoto zijn routes, belangrijke punten en plattegronden te projecteren. Per straat is met de rechtermuisknop lokaal nieuws en afbeeldingen te vinden. En nu zijn nóg vier nieuwe kaarten toegevoegd! De twintigste eeuw is nu vertegenwoordigd met kaarten uit 1939, 1950, 1965 en 1985. Zo is de groei en de veranderingen in wijken in Schiedam goed te zien. Op de kaart uit 1939 zijn bovendien de schuilkelders uit 1941 ingetekend. De nieuwe plattegronden vormen een mooie aanvulling op de al eerder ingevoerde ‘bekende’ kaarten;  die van Jacob de Gheyn uit 1598, Rutger van Bol’Es uit 1770, J. Kuyper uit 1869 en die van J.K. Dominicus uit 1900.  

De kaarten kunnen in meer of mindere transparantie over een actuele luchtfoto worden getoond, en natuurlijk kan er ook in- en uitgezoomd worden. Ideaal om te vergelijken met de situatie nu!
Per straat kunnen foto’s uit het online fotoarchief worden bekeken. Schiedam op de kaart is sinds de lancering in 2011 steeds uitgebreider. Zo zijn vele monumenten, gevelstenen, kunst in de openbare ruimte en natuurlijk de molens beschreven. En de webstek heeft verschillende wandelroutes om op originele manier de stad te ontdekken. 

Kaarten digitaliseren en deze in Schiedam op de kaart te tonen, is maar een van de vele manieren waarop het Gemeentearchief Schiedam zijn archieven en collecties beschikbaar stelt. Terwijl de originelen veilig in het depot liggen, zijn kranten, foto’s, aktes en bouwtekeningen 24 uur per dag doorzoekbaar via archief.schiedam.nl !
 


Schermafbeelding van de webstek schiedamopdekaart.nl met de plattegrond uit 1950.