02-11-2000 — 

Quod non est in actis, non est in mundo. Wat niet is vastgelegd, bestaat niet. Dit uit de rechtspraak afkomstige motto zien sinds kort de bezoekers van het Gemeentearchief Schiedam boven de studiezaal staan, op de derde etage van Stadserf 1. Esther Zitman maakte het ontwerp van wit gespoten letters van polystyreen. Dankzij financiële steun van het gemeentebestuur van Schiedam, na een positief advies van de commissie voor Beeldende Kunst, is het project uitgevoerd.

Wat niet is vastgelegd, bestaat niet

Een kind dat bij zijn geboorte niet is aangegeven, bestaat niet. Een echtscheiding is pas een feit als een ambtenaar van de burgerlijke stand de uitspraak van de rechter tot ontbinding van het huwelijk registreert. De gemeente legt een heleboel gegevens over zijn inwoners vast: geboorte, huwelijk, echtscheiding, overlijden, verhuizing etc. Deze informatie komt uiteindelijk terecht bij het Gemeentearchief dat vervolgens iedere burger in staat stelt gratis onderzoek te verrichten naar het verleden van de Schiedammers. Zonder vastlegging van gegevens is dit onderzoek niet mogelijk, zonder archivering bestaat het Gemeentearchief niet.

Ontwerp

Een dergelijk motto vraagt om een tijdloze letter. Esther Zitman koos de Incies, een letter die men veel gebruikt bij in graniet of in marmer aan te brengen teksten. Het fraaie resultaat mag en moet gezien worden, iedere dag weer, het liefst door zoveel mogelijk Schiedammers.