31-01-2022 — 

Burgemeester en wethouders van Schiedam hebben op 18 januari 2022 besloten

De straatnaam Sint-Jorisplein vast te stellen voor de openbare ruimte ten westen van het rijksmonument Sint Jorisdoelen, ten zuiden van het Groenweegje en ten noorden van de Schie.

Het besluit en de toelichting is hier op officielebekendmakingen.nl na te lezen, en er zijn ook tekeningen van de straten te zien.