12-06-2024 — 

Burgemeester en wethouders van Schiedam hebben op 4 juni 2024 besloten de volgende naam vast te stellen:

-de straatnaam Prunushof vast te stellen voor de openbare ruimte tussen Meidoornlaan, Ribeslaan en Iepenlaan

Het uitgebreide besluit en de toelichting hierop, tekening, en informatie over bezwaar maken, zijn hier op officielebekendmakingen.nl na te lezen.