20-01-2009 — 

Binnen het kader van het Groten van Schiedam-project schrijft Han van der Horst elf artikelen over bijzondere Schiedammers of personen die voor Schiedam van uitzonderlijke betekenis zijn geweest, oftewel 'Schiedammers van betekenis'. Maandelijks publiceert het blad Musis één van deze verhalen, geïllustreerd door een studie van Mathijs Gootjes, die hij later zal uitwerken tot even zoveel schilderijen.

Medewerkers aan 'Schiedammers van betekenis' en burgemeester Verver

Woensdag 14 januari werd het eerste exemplaar van de eerste speciale Musis door de medewerkers van het blad overhandigd aan burgemeester W.M. Verver-Aartsen, van wie ook het idee voor de artikelen afkomstig is. De eerste Schiedamse van betekenis is Sint Lidwina. Ook het Gemeentearchief Schiedam werkt aan het project mee.

Aan Musis ten slotte de eer om aan het eind van het jaar verhalen, tekeningen en schilderijen samen te vatten in één schitterend boek onder deze titel. In december zal van deze schilderijen en tekeningen bovendien een kleine tentoonstelling worden gehouden.