20-01-2010 — 

Het Gemeentearchief Schiedam stelt 120.000 pagina’s Schiedamse historische kranten en tijdschriften online beschikbaar via deze webstek. Het gaat om de Algemeene Schiedamsche Courant, Schiedamsche Courant en De Moker en twee recentere tijdschriften de Schiedamse Gemeenschap en Ach Lieve Tijd.

Afbeelding van krant De Moker

In de “Schiedamse krantenbank” zijn de gedigitaliseerde kranten en tijdschriften uit ons krantenarchief opgenomen. Deze zijn full-text doorzoekbaar: door het intypen van een willekeurig woord worden alle pagina's waarin dat woord voorkomt, getoond.

Auteursrechten

Vanwege auteursrechten kunnen niet alle gedigitaliseerde kranten online geraadpleegd worden. In de studiezaal van het Gemeentearchief zijn meer kranten via de krantenbank te bekijken,  zoals het Rotterdams Dagblad, Algemeen Dagblad/Waterweg, Trouw/ De Rotterdammer en Het Vrije Volk.

Nog niet gedigitaliseerde kranten?

Nog niet alle kranten zijn gedigitaliseerd. Een index van alle kranten die het Gemeentearchief bewaart, is te vinden in het archievenoverzicht onder '3.3 Periodieken'. Deze kranten zijn gratis in te zien in de studiezaal.