12-11-2020 — 

Het Gemeentearchief Schiedam heeft een mijlpaal bereikt; de grens van  50.000 beelden in de beeldbank is overschreden! De Schiedamse beeldbank toont gedigitaliseerde foto’s, prenten en tekeningen uit de collectie en is samen met de krantenbank een van de populairste voorzieningen van het gemeentearchief. In 2003 kwam de 25.000ste foto in de beeldbank.


Foto 03189; In de St. Joris Doelen en op het plein voor het gebouw, werd op 9 april 1862 een tentoonstelling van vee en pluimvee gehouden.

Vanaf het moment dat de gemeente in 1897 serieus werk maakte van archiefbeheer en een gemeentearchivaris aanstelde, zal een begin zijn gemaakt met het verzamelen van plattegronden en kaarten – de topografisch-historische atlas. Foto’s waren er ook al, maar deze nieuwe techniek was voor vakfotografen en enkele rijken. De oudste foto in de collectie is uit 1862, van een tentoonstelling van vee en pluimvee op het Doeleplein. De foto is als prentbriefkaart uitgegeven door de Schiedamse fotopionier Jan van Diggelen en onder nummer 03189 te zien in de beeldbank. 
Door het gemeentearchief werden fotoafdrukken op karton geplakt en op nummer bewaard. De beschrijvingen stonden op kleine fiches met corresponderende nummers. Onderzoekers of nieuwsgierigen die prentbriefkaarten of foto’s wilden zien, moesten naar de studiezaal komen. Die fotocollectie, ongeveer 20.000 stuks, werd gescand en in 1997  ingevoerd en beschreven in het eerste digitale systeem genaamd ‘skopeo’. Ook die was alleen bij het gemeentearchief in te zien, in maart 2010 kwam er ook een online versie. 

Die eerste lichting was gescand om te tonen op beeldschermen in wat we nu een lage resolutie zouden vinden, dus in de loop van de tijd zijn deze bijna allemaal opnieuw gescand en vervangen. Toen er betaalbare scanners op de markt kwamen, is het gemeentearchief zelf fotoafdrukken, (glas)negatieven en dia’s gaan digitaliseren. Een andere grote verandering was de opkomst van digitale fotografie. Hiervoor zijn in de archiefwereld ook methodes ontwikkeld om ‘digitaal geboren’ bestanden voor lange tijd te bewaren. De collectie groeit gestaag, zoals bijvoorbeeld recent met foto’s van ‘Schiedam in coronatijd’. Het gemeentearchief houdt zelf ook actief veranderingen in het stadsbeeld bij. 
 

Voltreffers

Het vaakst voorkomende gebouw in de beeldbank is de Grote kerk. Niet verrassend, want de kerk ligt centraal en de toren is vanuit het hele centrum te zien. Het meest voorkomende bedrijf is Wilton-Fijenoord met 1461 gerelateerde beelden, gevolgd door Gusto met 1200 beelden.  
De meest voorkomende fotografen zijn Jan Roovers met bijna 4550 foto’s, Roel Dijkstra met 3350 beelden en Marjanne Statema met 1137 foto’s. Er zijn veel persfoto’s voor de diverse Schiedamse (edities van) kranten en tijdschriften van Maltha fotografie of Huize Brabant, maar ook schoolfoto’s, familieportretten, luchtfoto’s, stadsbeelden en straatfoto’s door de Dienst Gemeentewerken, documentatiefoto’s van restauraties en opgravingen, en ga zo maar door. In de beeldbank zijn 1750 plattegronden, prenten, schilderijen en tekeningen opgenomen. De meeste tekeningen in de beeldbank zijn van Octave de Coninck, gevolgd door ontwerptekeningen van de gebroeders Henderickx. 
 

Vrijwilliger Siem Dongelmans in het fotodepot van het gemeentearchief aan het Stadserf met een foto uit 1997 (beeldnummer 39264) van archiefmedewerker Siem Dongelmans in de fotokluis van het Gemeentearchief aan de Korte Haven. (foto JvK)