22-12-2009 — 

Om vanaf 4 januari 2010 toegang te krijgen tot de studiezaal van het Gemeentearchief Schiedam bent u verplicht zich bij de receptie balie te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

detailopname identiteitskaart

Bezoek aan het archief

Naast de gebruikelijke inschrijving bij de receptie, waarbij o.a. naam- en adresgegevens worden geregistreerd, wordt straks ook gevraagd naar geldige legimitatie. Deze registratie vindt jaarlijks plaats zodat onze gegevens actueel blijven. Na de invoer van uw gegevens verzoeken wij u te controleren of deze door ons juist zijn ingevoerd en te tekenen voor akkoord.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en worden niet aan derden ter inzage gegeven. De bij registratie door u verstrekte gegevens worden slechts gebruikt voor statistische doeleinden en voor toezending van informatie door het Gemeentearchief.

Geldige legitimatie

Uw paspoort, Nederlands rijbewijs en/of uw Europese of Nederlandse identiteitskaart zijn geldige legitimatiebewijzen op voorwaarde dat deze niet verlopen zijn. Een Pas65 en een buitenlands rijbewijs worden niet geaccepteerd als legitimatiebewijs.