14-03-2022 — 

Voor de veertiende keer gaan leerlingen van Lyceum Schravenlant op tijdreis, op zoek naar “de wiven van Sciedamme”. Op vrijdag 18 maart 2022 onderzoeken de brugklassers in een vol programma de sporen die twee bijzondere vrouwen uit de Middeleeuwen in Schiedam hebben achtergelaten: vrouwe Aleida en de heilige Liduïna.

Die datum is niet toevallig; 18 maart is een historische datum! Vrouwe Aleida verleende de stad op 18 maart 1275 stadsrechten en de heilige Liduïna werd op 18 maart 1380 geboren. De vrouwen zijn van onschatbaar belang van de stad geweest, en veel plekken herinneren daaraan. De leerlingen bekijken onder meer Liduïna’s gebeente en grafsteen in de Liduïnabasiliek, bezoeken de ruïne en de maquette van Aleida’s kasteel, worden rondgeleid door de Sint Janskerk waar zij het orgel bespelen, beklimmen de kerktoren (202 treden) en worden even stadsbeiaardiers. Het zakkendragersgilde zet de leerlingen aan het werk: smakken, graan scheppen en met de kapzak op door de stad sjouwen. In het Gemeentearchief Schiedam bestuderen zij een 15e-eeuwse wiegedruk waarin Liduïna schaatsend is afgebeeld. Ook de Oud-Katholieke kerk (Huis te Poort) met haar kerkschatten is in het programma opgenomen.
 

Unieke vorm van erfgoededucatie

Op initiatief van het Erfgoedhuis Zuid-Holland is Lyceum Schravenlant zestien jaar geleden gestart de leerlingen de geschiedenis actief te laten beleven. Vele honderden leerlingen hebben inmiddels op deze bijzondere manier kennisgemaakt met het rijke verleden en de schitterende monumenten van de stad. Het Gemeentearchief Schiedam werd voor dit project als ‘beste erfgoedinstelling 2007-2008’ met de erfgoedspoorbokaal bekroond.
 


Leerlingen op het Gemeentearchief Schiedam