02-08-2006 — 

Van 14 oktober tot 22 oktober 2006 wordt weer de Week van de Geschiedenis gehouden. Het thema van dit jaar is ‘Geloof & Bijgeloof’. Bij het Gemeentearchief Schiedam gaat de aandacht daarom op 14 oktober uit naar een van de bekendste vrouwen uit onze stad en een van de weinige uit Nederland die als heilige mogen worden vereerd: Liduina van Schiedam (1380-1433), patrones van de zieken die bij haar leven al werd vereerd en wier cultus in 1890 pauselijke goedkeuring ontving.

Afbeelding van Liduina van Schiedam

Schiedamse Liduina’s

Ook al is haar bekendheid wat minder aan het worden, haar naam leeft nog altijd voort in de stad. Er zijn nog verschillende instellingen, straatnamen, stichtingen en verenigingen die de naam van de heilige dragen. Bovendien zijn ook veel Schiedammers zelf naar haar vernoemd. En die mensen wil het Gemeentearchief graag ontmoeten! Dus heet u zelf bijvoorbeeld Liedewijde, Lidwigis, Ludwina, Liedwien, Lidwina, Luud, Lidwinus, Liedewij, Lydia, Liduina, Ludi, Liedwy of kent u iemand die zo heet? Het Gemeentearchief wil zo veel mogelijk naar Liduina vernoemden bij elkaar brengen voor een groepsfoto.

Ook zoekt het Gemeentearchief nieuwe of oude afbeeldingen van Schiedamse Liduina’s, dus heette uw bet-overgrootmoeder Liedewij en heeft u daar een foto van? Of heeft u kennis van een voor ons onbekend spoor naar Liduina zoals een vergeten Liduina-vereniging of evenement? Meldt u op 14 oktober bij het Gemeentearchief!

Unieke stukken

Er gaan veel verhalen over het vrome meisje maar welke zijn echt en welke zijn fictie? Hoe komt het dat Liduina zo belangrijk is voor Schiedam? Weet u wat er allemaal wel niet is gebeurd met haar gebeente? Wat heeft het spreekwoord ‘praten als Brugman’ of de Amerikaanse schaatsbond met Liduina te maken? De antwoorden vindt u bij het Gemeentearchief Schiedam. Ook diegenen die niet naar Liduina zijn vernoemd zijn van harte welkom bij het Gemeentearchief, want er is genoeg te zien en te beleven. Details hierover kunt u lezen in volgende Gemeenteberichten.

Fotobijschrift

Naar aanleiding van de Sint Liduina tentoonstelling in 1925 werd ‘het oudste devotie-prentje van de H. Liduina van Schiedam’ opnieuw gedrukt en te koop aangeboden. Uit de begeleidende tekst: ‘De Heilige wordt afgebeeld met het kruis in de linkerhand als zinnebeeld van haar verduldig lijden. Door twee engelen wordt zij met rozen gekroond, terwijl links een engel haar een rozentak aanbiedt. Aan Liduina’s voeten wordt voorgesteld, hoe zij eene ziel uit het vagevuur door hare gebeden verlost; rechts de man, die zich wilde verhangen, doch door de tusschenkomst van Liduina zijn plan niet kon volvoeren.’