23-01-2014 — 

Passender kan bijna niet; in het aan de ruïne grenzende Gemeentearchief een expositie van archeologische stukken, gevonden rondom het Huis te Riviere.

wk04_3.jpg
Geelkoperen kookketel en een situatiefoto uit 1983 toen deze werd gevonden. nr: 14285, Chr. De Roo.

In de expositie is een dwarsdoorsnee van gevonden stukken opgenomen, plus enkele bijzondere vondsten. In vitrines staan gebruiksvoorwerpen waar de bewoners van het voormalige kasteel mee kookten, uit aten en dronken, maar ook stukken uit het interieur. Deze kleine expositie is tot juli 2014 van dinsdag tot en met donderdag gratis te zien in het Gemeentearchief Schiedam op de derde verdieping van het Stadskantoor.

Het Gemeentearchief en archeologie zijn altijd verbonden geweest. Niet alleen omdat men historische kaarten en beschrijvingen nodig heeft om er achter te komen waar en wat voor bebouwing er was, maar ook omdat verschillende van onze medewerkers en vrijwilligers actief deelnamen aan opgravingen.

Door de jaren heen zijn er verschillende opgravingen geweest rondom de ruïne. Een grote in 1947, één rondom de donjon in 1988, en in 1994 waar de voorburcht heeft gestaan. Archeologen krijgen vaak pas de kans om hun vak of hobby te beoefenen als er grondwerkzaamheden zijn. Rondom de ruïne was dat bij het ruimen van de begraafplaats (die rond 1830 werd gesticht en waar onder anderen Francois Haverschmidt werd begraven) of bij de sloop van de HBS of het Stadsziekenhuis. Ook bij (voorbereidselen van) de aanleg van de trambaan of keerlus in 1974, en bij de nieuwbouw van het Stadserf (1994) zijn er opgravingen geweest.

De expositie in het Gemeentearchief Schiedam is mede mogelijk gemaakt door het Bureau Oudheidkundig Onderzoek van de gemeente Rotterdam (BOOR) dat de archeologische vondsten uit Schiedam beheert.