21-11-2014 — 

In de Grote Kerk van Schiedam vindt vrijdag 28 november 2014 de presentatie plaats van de ‘Historische Atlas van Schiedam, stad van vis, schepen en jenever’. De burgemeesters van Schiedam en Rotterdam, Lamers en Aboutaleb, nemen de eerste twee exemplaren in ontvangst. De groei en stedelijke ontwikkeling van Schiedam zijn nu op fraaie wijze geboekstaafd in een rijk geïllustreerde, groot formaat atlas.

wk47_1_0.jpg

Vanaf 14:30 uur (inloop 14:00 uur) geven de sprekers Willem Frijhoff (emeritus hoogleraar ‘geschiedenis van de vroegmoderne tijd’ aan de VU Amsterdam en redacteur van de reeks Historische Atlassen) en historicus Henk Slechte een toelichting op het boek. De Historische Atlas van Schiedam is mede geschreven door Henk Slechte, gemeentearchivaris Laurens Priester, historicus Hans van der Sloot en beleidsmedewerker monumenten Geert Medema.

De beide burgemeesters geven na het in ontvangst nemen van het eerste exemplaar hun visie op het boek. Hoewel het een boek over de Schiedamse geschiedenis is, is de historie van Rotterdam en Schiedam nauw met elkaar verbonden. Na afloop van de presentatie, rond 15:30 uur, is er in de kerk een informele borrel tot 16:30 uur. Het boek is na afloop van de presentatie in de kerk te koop voor de tijdelijke actieprijs van € 24,50.

Groei van Schiedam

Toen Schiedam in 1275 stadsrechten kreeg, bestond de stad pas enkele decennia als nederzetting bij een dam in de rivier Schie. Arbeiders zetten hier ladingen over op schepen die Holland in gingen. Het buurdorp Rotterdam en de stad Delft ontpopten zich als geduchte concurrenten en Schiedam moest zich tevredenstellen met haringvisserij als belangrijkste economische activiteit. De bloei die daarvan het gevolg was, leidde aan het begin van de 17e eeuw tot de eerste ruimtelijke uitbreiding. Toen de visserij later in die eeuw verdween, kwamen de branders en distillateurs. Dankzij de jenever ontliep Schiedam de economische stagnatie die Nederland in de 18e eeuw teisterde.

Rond 1860 doorbrak Schiedam door zijn middeleeuwse schil en begon een langdurige uitbreiding naar het oosten, het zuiden en het westen. De vestiging van enkele grote scheepswerven markeert het begin van een nieuwe bloeiperiode. In 1941 kreeg Schiedam door de annexatie van Kethel en Spaland nog één keer een gebiedsuitbreiding in noordelijke richting. Grootse plannen voor uitbreiding tot een stad van 120.000 inwoners werden echter geen werkelijkheid, de teloorgang van de scheepsbouw maakte aan die droom een eind.