24-03-2010 — 

Spieringshoek is in Schiedam een bekende naam. Zo is er de Flat Spieringshoek en de scholengemeenschap Spieringshoek. Van het landgoed dat omstreeks 1850 is gesloopt, is niet veel bekend. Er zijn een paar prenten en schetsen die een idee geven hoe het er vroeger heeft uitgezien. Een mooie aanvulling hierop zijn de vier gewassen pentekeningen gemaakt door Cornelis Pronk (1691-1759), die recent boven water kwamen. De tekeningen geven een goed beeld van hoe het landgoed Spieringshoek er omstreeks 1750 uitzag. Ze zijn te bekijken in de beeldbank van het Gemeentearchief.

Gezicht op de voorgevel van het Huis Spieringshoek. (Beeldnummer  62227)

Geschiedenis van Spieringshoek

Over de geschiedenis van het landgoed Spieringshoek is niet veel bekend. Waarschijnlijk gaat de  naam terug op een grondeigenaar met de naam Spiering. In 1421 is er voor het eerst sprake van ‘Spieringshoec’. Ooit lag in de kromming van de Oude Dijk en naast de Poldervaart een  redelijk groot kasteel. Rond 1575 is dit kasteel, dat overigens niet lijkt op het Spieringshoek van Pronk, gesloopt. Kort na de verwoesting zal het in bescheiden vorm zijn herbouwd, waarschijnlijk als een boerenhoeve met een tijdelijke verblijfplaats voor de eigenaar.

Van boerenhoeve tot landhuis

Pas in de 18de eeuw is Spieringshoek een echt landhuis geworden. Reyer van der Burch liet in de periode 1730-1740 een nieuwe complex bouwen waardoor Spieringshoek een buitenplaats van allure werd. Het landhuis zelf was vrij groot en voorzien van een mooie ruime tuin. In deze periode legt Pronk Spieringshoek  op papier vast. Op de tekeningen is vooral de tuin goed zichtbaar. Als het werk van Pronk wordt vergeleken met andere afbeeldingen van Spieringshoek, blijkt dat Pronk een aardige treffende weergave heeft gegeven.