27-05-2009 — 

Roovers in Schiedam deel 4: Het Singelkwartier, is uit. Voor de auteurs, Laurens Priester en Henk Slechte, is dit gebied wederom geen onbekend terrein. De één werkt er, de ander komt er doorheen op weg van en naar het station Schiedam Centrum. Het is deel van de wijk die tegenwoordig Schiedam-Oost heet en ligt globaal binnen de Broersvest, de Overschiesestraat, het Stationsplein, de Horvathweg en de Rotterdamsedijk.

Toen Priester en Slechte zich bogen over de 297 foto’s die de Rotterdamse fotograaf J.F.H. Roovers (1912-2000) ruwweg tussen 1932 en 1981 in Schiedam-Oost heeft gemaakt, kwamen zij veel herkenbaars tegen: de bebouwing van de Overschiesestraat tot aan het station, de Hoflaanstraat die parallel liep aan de Emmastraat, de Parallelweg achter het station en de Singel vanaf de Overschiesedwarsstraat tot aan het station.

Ook zagen de auteurs veel herkenbaars in Schiedam-Oost tussen het Singelkwartier en de Hogenbanweg. Dat stuk van de wijk ontbreekt in het boek echter om twee redenen: veel is vrijwel exact hetzelfde gebleven en Jan Roovers heeft weinig gefotografeerd in opdracht van het Gemeentearchief Schiedam.

Veranderingen in het Singelkwartier

De reconstructie van het station en het Stationsplein, de aanleg van de Horvathweg, de bouw van het stadskantoor aan de Emmastraat, de stadsvernieuwing en de nieuwbouw van het stadskantoor aan het Stadserf hebben het uiterlijk van het Singelkwartier ingrijpend veranderd. Veel is gesloopt en – vaak pas jaren later – vervangen door nieuwbouw.

Roovers heeft de grote – en dikwijls treurig stemmende – ingrepen in het Singelkwartier uitvoerig vastgelegd. De 97 foto’s, de informatieve teksten en de historische schets geven de lezer een uitstekende indruk van hoe het Singelkwartier er uitzag en hoe het zich heeft ontwikkeld. De foto's van Roovers zijn uiteraard ook in het Gemeentearchief te vinden.

Het vierde deel van de Roovers in Schiedam-serie is verkrijgbaar bij het Gemeentearchief Schiedam.