11-10-2006 — 

Hoewel de laatste elfstedentocht alweer bijna tien jaar geleden werd gehouden, staat schaatsen (of beter gezegd kunstschaatsen) weer volop in de belangstelling. Maar liefst twee omroepen beconcurreren elkaar in een ‘koude oorlog’ met een kunstschaatsshow. Er kunnen dus heel wat schietgebedjes worden afgevuurd aan de beschermheilige van de schaatssport: Sint-Liduina van Schiedam. In het kader van de Landelijke Archievendag zoekt het Gemeentearchief Schiedam mensen die naar de plaatselijke heilige zijn vernoemd. Op zaterdag 14 oktober zijn alle wel-of-niet-naar-Liduina vernoemden welkom van 11.00 tot 16.00 uur in het Gemeentearchief aan het Stadserf.

Afbeelding van een gevallen Liduina

Ondanks de ontkerkelijking zullen er nog veel naar-Liduina-vernoemden rondlopen. Het Gemeentearchief wil op 14 oktober, Landelijke Archievendag, zo veel mogelijk van hen in beeld te brengen. Iedereen die zelf Liduina heet, of misschien Ludwina, Liefdina, Lidwina, Luit, Lidwinus, Liduina, Lute of Ledewina is welkom om op de Landelijke Archievendag naar het Gemeentearchief Schiedam te komen en samen met naamgenoten op de foto te worden gezet. Natuurlijk  worden ook de namen en de foto opgenomen in de beeldbank van het archief, zodat het deel wordt van de 626 jaar aan Liduinahistorie! Er is ook een tentoonstelling over het leven van deze bijzondere Schiedamse. Het hele programma is terug te vinden op onze webstek.

Liduina werd meer dan zes eeuwen geleden, in 1380 geboren. Als jong meisje kwam ze bij het schaatsen ongelukkig ten val, waarbij ze een rib brak. Deze genas niet, waardoor haar pijn verergerde en ze bedlegerig werd. De ene ontsteking volgde op de andere. Dit lijden verdroeg ze 38 jaren lang, terwijl ze bijna niets at. Ze had visioenen en extases. Omdat ze niet klaagde, haar geloof alleen maar sterker werd en ze veel aandacht gaf aan andere armen en zwakken zagen veel mensen haar als voorbeeld.

Na haar dood in 1433 kwam de devotie pas echt op gang. Al een jaar na haar overlijden werd boven haar graf op het Sint-Janskerkhof een kapel met altaar opgericht. Ze werd patrones van ieder die lijdt én beschermvrouwe van schaatsers. Omdat een houtsnede van haar val op het ijs bewijs is dat al in 1395 werd geschaatst, is Liduina wereldwijd beschermheilige van schaatsbonden en verenigingen. De verering in Nederland bereikte haar hoogtepunt rond 1900, nadat haar cultus in 1890 door het Vaticaan werd goedgekeurd. Omdat ongeveer 35 procent van de Schiedamse bevolking rooms-katholiek was kreeg Liduina een vaste plaats in het collectieve geheugen. Dat kwam onder meer naar voren in naar haar vernoemde kinderen.