06-07-2006 — 

Menno Siljée, wethouder Cultuur, en Laurens Priester, gemeentearchivaris, bieden op vrijdag 28 juli 2006 in Het Gedistilleerd Museum het eerste exemplaar aan van de brochure 'Beleid in beeld. Bewaren om te gebruiken' aan de raadsleden Marcel Houtkamp (D66) en Sebastiaan van der Vliet (PvdA), respectievelijk het langst- en het kortstzittende raadslid.

De brochure in de vorm van een leporello is een verkorte weergave van het meerjarenbeleidsplan 2006-2010 van het Gemeentearchief. Op onconventionele wijze presenteert het Gemeentearchief zijn beleidsvoornemens door een passend beeld als uitgangspunt te nemen. De bijzondere brochure is gemaakt in samenwerking met de BGS.

Voorkant van brochure 'Beleid in beeld'

De afgelopen jaren is een nieuwe publieksgroep ontstaan van mensen die alleen via internet kennis nemen van archieven. Deze groep behelst ongeveer 28 procent van de bevolking van achttien jaar en ouder, oftewel zo'n 3,5 miljoen mensen. Zij zijn vooral geïnteresseerd in de geschiedenis van de eigen woonomgeving. Op dit moment bezoekt twintig procent van de totale bevolking van achttien jaar en ouder fysiek en virtueel archiefinstellingen. Samen met de nieuwe groep virtuele bezoekers komt het potentiële aantal bezoekers uit op zes miljoen (overeenkomstig met 48 procent van 18 jaar en ouder), zo blijkt uit 'Bewaren om te gebruiken'.

Het Gemeentearchief Schiedam speelt hierop in door steeds meer historische informatie via internet beschikbaar te stellen. Behalve de dagelijkse uitbreiding van SchiedamGen, komen de naam- en zakenindexen op de notariële akten, en historische kranten dit jaar nog via de webstek van het Gemeentearchief beschikbaar. Als eerste aan bod komen 'De Moker', het weekblad van de plaatselijke SDAP-afdeling van 1901 tot 1912, en de 'Schiedamse Courant' van 1847 tot 1943.