11-02-2009 — 

Ze zijn rood, ze zijn dik en ze zijn heel zwaar. De twee nieuwe depotdeuren van het Gemeentearchief Schiedam. De 350 kilo wegende gevaartes, ingebouwd door specialisten op dit gebied, helpen mee de stukken in de archiefbewaarplaats veilig voor de eeuwigheid te bewaren. Want beschikbaar stellen en bewaren, dat is waar het in de archiefwereld om draait. "De helft van ons budget gaat naar het pure bewaren", benadrukt gemeentearchivaris Laurens Priester.

Nieuwe depotdeuren

De nieuwe depotdeuren voldoen aan de 'Regeling bouw en inrichting archiefruimten en archiefbewaarplaatsen', gebaseerd op artikel 13 van het Archiefbesluit 1995. Daar staat onder meer in dat de deuren van een archiefbewaarplaats van dubbel plaatstaal moeten zijn, met een dikte van 1,5 millimeter en met een verstevigingsconstructie of vulling tussen de twee lagen. De dikte van een deur moet tenminste 90 millimeter bedragen (de nieuwe deuren van het Gemeentearchief Schiedam zijn zelfs 125 millimeter dik!). Ten slotte schrijft de regeling voor dat de deuren een brandwerendheid van liefst 120 minuten moeten bezitten en zich minimaal 50 centimeter van de archiefstellingen moeten bevinden.

Maar dat is nog lang niet alles. Er worden ook strenge eisen gesteld aan bijvoorbeeld het klimaat en de inrichting van een archiefdepot. Zo zijn ramen in een depot niet toegestaan en moet de temperatuur altijd ongeveer tussen de 16 en 20 graden Celsius zijn. Bovendien moet de relatieve luchtvochtigheid tussen de 30 en 55 procent schommelen. Alle meetapparatuur wordt regelmatig gecontroleerd op juiste werking en aanwijzing. Het Gemeentearchief Schiedam voldoet volledig aan al deze eisen en is op één vlak zelfs uniek te noemen.

Het depot van het Gemeentearchief bevindt zich namelijk bovengronds, op de derde etage van de nieuwbouw van het Stadskantoor. Vrijwel alle archiefbewaarplaatsen bevinden zich juist ondergronds, vanwege het stabielere klimaat. Een voordeel voor het Gemeentearchief Schiedam is dat het van grondwater niets te vrezen heeft. Een nadeel van het hoge depot is een intensievere en daardoor duurdere klimaatbeheersing.

De medewerkers van het Gemeentearchief doen er alles aan om de Schiedamse archiefbescheiden zo optimaal mogelijk te bewaren. Inmiddels zijn de kersverse deuren netjes geschilderd en afgewerkt. Het Gemeentearchief kan er trots op zijn!