16-10-2013 — 

Het Gemeentearchief Schiedam gaat in de week van 21 tot 25 oktober deelnemen aan een conferentie in Gävle (Zweden) over het digitaliseren van cultureel erfgoed. Het archief ontvangt hiervoor subsidie van de Europese Commissie.

wk42_2.jpg

Aan de startconferentie doen vertegenwoordigers van erfgoedinstellingen uit verschillende landen mee: Spanje, Ierland, Letland, Hongarije en natuurlijk Zweden. Nederland wordt vertegenwoordigd door het Schiedams gemeentearchief, en in oktober 2014 zal onze stad gastheer zijn voor een vervolgconferentie.

Tijdens het bezoek zullen vijf Schiedamse archiefmedewerkers het onder meer hebben over projecten online presenteren, het digitaliseren en beschikbaar stellen van archieven en andere technische mogelijkheden. Ook zal er aandacht worden besteed aan handleidingen voor de dagelijkse praktijk.

wk44_1_1.jpg

Digitalisering speelt in de archiefwereld een prominente rol, en het Gemeentearchief Schiedam moet daar tijdig op inspelen. Door met andere instellingen kennis uit te wisselen kunnen we nog beter de historische identiteit van Schiedam uitdragen!

Geïnteresseerden kunnen de vorderingen in Zweden volgen via Twitter en Facebook. Natuurlijk volgt ook nog een verslag op deze webstek.