10-06-2009 — 

Een gulle gever schonk het Gemeentearchief Schiedam onlangs twee Schiedamse prijsbanden. Uniek materiaal, aangezien het archief dergelijke prijsbanden tot op heden niet in dit formaat in bezit had. Bijkomstige bijzonderheid is dat de prijsbanden uitzonderlijk goed bewaard zijn gebleven. Reden genoeg om de fraaie banden tot aanwinst van de maand te benoemen.

Afbeelding van prijsbanden

Wat is een prijsband?

Tot aan 1879 kende Schiedam een Latijnse school. De school werd alleen bezocht door leerlingen die een universitaire studie wilden volgen. Tweemaal per jaar werden overgangsexamens gehouden, waarna de leerlingen een bevordering kregen naar een hogere klas of naar de universiteit. Hierbij werden aan de beste leerlingen prijzen uitgereikt. De prijzen bestonden uit in perkament gebonden boeken met op beide platten een vergulde afdruk van het stadswapen en twee sluitlinten.

Deze boeken noemde men prijsbanden. Voorin het boek zat een in het Latijn gestelde opdracht, waarin de naam van de leerling, naar welke klas hij bevorderd werd, eventuele andere redenen voor de toekenning en de datum van uitreiking werden vermeld. De curatoren en de rector ondertekenden deze prijsopdracht.

Verschillende formaten

De prijsbanden bestonden in verschillende formaten: folio, quarto en octavo (groot, middelgroot en klein). Folio-exemplaren werden slechts uitgereikt aan hen die van de vijfde klas naar de universiteit promoveerden, quarto aan de leerlingen die van de vierde naar de vijfde klas gingen en octavo-exemplaren aan hen die naar lagere klassen overgingen. In de collectie van het Gemeentearchief Schiedam ontbraken alleen nog quarto-exemplaren. Dankzij de schenking is het archief nu de trotse eigenaar van twee Schiedamse prijsbanden in het middelgrote formaat.

Een excellente leerling

De aanwinst betreft een tweedelig Latijns-Nederlands woordenboek, dat werd uitgereikt aan Petrus Abraham van der Hoeven Post. Het eerste deel kreeg hij toen hij in februari 1824 van de tweede naar de derde klas overging, het tweede deel toen hij een half jaar later van de derde naar de vijfde klas promoveerde. Hij moet dus wel een excellente leerling zijn geweest, want hij sloeg binnen een half jaar een hele klas over.