15-07-2020 — 


 

Het Gemeentearchief Schiedam heeft van het college van burgemeester en wethouders een ruimere bevoegdheid gekregen om archiefstukken over corona te bewaren. Ook heeft het archief een selectie gemaakt van door het publiek ingestuurde beelden van ‘Schiedam in corona-tijd’ en deze opgenomen in de digitale beeldbank. 

Schiedamse kwesties

In speciale gevallen kan een gemeentebestuur een onderwerp tot ‘hotspot’ benoemen. Hotspots zijn intensieve gebeurtenissen of kwesties waardoor interactie ontstaat 
tussen overheden, overheid en samenleving, of burgers en instellingen onderling. Een eerdere hotspot was de planning, discussies, en uiteindelijke afhandeling van de bouw van de A4 Schiedam-Delft. Dit onderwerp is afgesloten, maar de hotspots ‘leegstand Hoogstraat’ en ‘migranten’ gelden nog steeds. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 juni 2020 besloten alles wat binnen de gemeentegrenzen te maken heeft (gehad) met de coronacrisis aan dit rijtje toe te voegen.

Corona-foto’s in beeldbank 

In april riep het gemeentearchief het publiek op om foto’s van de veranderde situatie in te sturen. Uit de inzendingen zijn 150 beelden geselecteerd en deze zijn opgenomen in de beeldbank. Deze zijn te zien via beeldbank.schiedam.nl onder de zoekterm ‘corona’. 
Er zijn foto’s binnengekomen van krijttekeningen, gesloten terrassen en scholen, thuiswerkers en afstand houden in de praktijk. Hartelijk dank voor alle inzenders! Foto’s zijn nog steeds welkom, maar het archief is ook geïnteresseerd in affiches die maatregelen uitleggen. Het Stedelijk Museum Schiedam is geïnteresseerd in (foto’s van) voorwerpen die in de ‘coronatijd’ belangrijk zijn gebleken.  


Corona-foto’s in de Schiedamse beeldbank.