07-10-2020 — 

Hoe komen pakhuizen in Schiedam aan namen uit Letland, Estland, Spanje, Engeland en meer? Het Gemeentearchief Schiedam heeft een coronabestendige manier gevonden om mee te doen aan de Maand van de Geschiedenis, door een route door de binnenstad van Schiedam te maken aan de hand van buitenlandse pakhuisnamen. Dit ‘pakhuispad’ is kosteloos af te halen bij het informatiepunt S’Dam in de Waag of bij het gemeentearchief!
 

Schiedam staat bekend om zijn hoge molens, die graan maalden voor de jeneverindustrie. Graan en rogge uit oost en west sloeg men in de stad in pakhuizen op, die namen kregen die vaak met de herkomst of de export te maken hadden. Een groot deel van deze panden is inmiddels gesloopt of heeft een andere bestemming gekregen als woonhuis of bedrijfsruimte.
De wandelroute leidt langs zeventien panden die inzicht geven in de geschiedenis van Schiedam. Zeven daarvan krijgen een toelichting. En zo kan de lezer en wandelaar meer leren over de geschiedenis van gin in Engeland, de rol van Schiedam en de Hanzesteden, de Schiedammer Maarten Loopuyt die in Letland verzeild raakte, of hoe de zoon van de Schiedamse stadstimmerman een torenspits ontwierp in Sint-Petersburg. De kaart is niet alleen via papier, maar ook via de webstek schiedamopdekaart.nl wandelbaar! Bovendien is een thuis te printen versie op A4 formaat gemaakt. 

Oost/West

De Maand van de Geschiedenis is het grootste geschiedenisevenement van Nederland. Honderden musea, bibliotheken, boekhandels en andere culturele organisaties brengen aan de hand van een thema geschiedenis voor het voetlicht door verschillende activiteiten.
Met het jaarthema ‘Oost/West’ verkent de Maand van de Geschiedenis de historische banden tussen landen en volken.