05-12-2011 — 

Dit jaar is het twee eeuwen geleden dat Napoleon Bonaparte de burgerlijke stand invoerde in Nederland. Deze gegevens bewaren en toegankelijk maken behoren tot de belangrijkste taken van archieven. Vandaar dat het Gemeentearchief Schiedam op 9 december 2011 een interessante middag wijdt aan de burgerlijke stand.

Onder meer zal de uitslag worden bekendgemaakt van de eerder gedane oproep naar Schiedamse families die vanaf 1811 onafgebroken in de stad  hebben gewoond. Ook geeft archief- en personenzoekspecialist Eric Hennekam een boeiende presentatie, en een nieuwe tentoonstelling over de burgerlijke stand wordt geopend. 

Het Gemeentearchief Schiedam nodigt hierbij alle geïnteresseerden van harte uit op 9 december. Wie zich van tevoren even aanmeldt via e-mail (contact@schiedam.nl t.a.v. Gemeentearchief aanmelden 200 jaar burgerlijke stand) of telefoon (14 010) is verzekerd van een plaats! 

Programma

13.30  Inloop met koffie/thee
14.00  Welkom door gemeentearchivaris Laurens Priester
14.05  Aanbieden beleidsplan Gemeentearchief aan wethouder Groeneweg
14.15  Kop van Jut: genealogie en erfelijkheidsonderzoek
           Spreker: Eric Hennekam, archief- en personenzoekspecialist
           en Medisch genealoog UMC Utrecht
15.30  Pauze
15.45  Bekendmaking namen van families die al 200 jaar in Schiedam wonen
15.55  Voorbeeld 200 jaar familie in Schiedam
16.15  Opening tentoonstelling
16.20  Afsluiting met (non-alcoholische) dranken en hapjes