26-07-2013 — 

Het Gemeentearchief Schiedam ontvangt € 25.000 subsidie van de Europese Commissie, om kennis op te doen én te delen over digitalisering van cultureel erfgoed. Met deze subsidie kan het Gemeentearchief conferenties over dit onderwerp in het buitenland bijwonen in het kader van het programma Leonardo da Vinci. Dat is gericht op verbetering van beroepsonderwijs, in dit geval voor medewerkers van archieven en musea.

wk29_1.jpg

In zes bijeenkomsten in verschillende landen worden deelthema’s uitgewerkt, en deze subsidie stelt de partners in staat om naar deze bijeenkomsten te reizen. Voor het Gemeentearchief Schiedam betreft het in totaal 24 ‘mobiliteiten’. De resultaten van de bijeenkomsten worden vastgelegd in handleidingen voor de dagelijkse praktijk.

2014 in Schiedam

De startbijeenkomst vindt plaats in oktober 2013 in Zweden. Een jaar later, in oktober 2014,  vindt een bijeenkomst in Schiedam plaats. De deelthema’s zullen ‘planning van digitalisering’ en ‘toegankelijkheid via internet’ zijn. Het Gemeentearchief Schiedam organiseert de bijeenkomst in samenwerking met het Nationaal Archief, de Archiefschool en het Erfgoedhuis Zuid-Holland.

Digitaal depot

Digitalisering wordt ook in de archiefwereld steeds belangrijker, en archiefstukken slechts in de studiezaal aanbieden is al lang niet meer voldoende. Dat ook steeds meer zaken geen papieren versie mee hebben, zorgt er voor dat de archiefinstellingen moeten gaan omdenken. Over digitale depots bijvoorbeeld, en wat daarin wel en niet bewaard moet worden. Met de subsidie kan het Gemeentearchief op dit soort vragen inspelen, en zich nog beter wijden aan zijn taak om de (Schiedamse) historische identiteit nu en in de toekomst uit te dragen.

Partners

Het partnerschap met de titel Training the trainers - Dissemination of knowledge on digitization heeft een looptijd van twee jaar en is een samenwerking met archieven in Gävle (coördinator, Zweden), Girona (Spanje), Clare County (Ierland), musea in Ogre (Letland) en Boedapest (Hongarije) en de Universiteit van Borås (Zweden).

wk44_1_0.jpg