13-10-2015 — 

Een recente aanwinst brengt de vooroorlogse geschiedenis van De Schiedamse Zwemclub (S.Z.C.) in beeld. Deze betreft een fotoalbum met 116 foto’s uit de periode 1916 tot 1925. Een deel hiervan is online beschikbaar.

wk42_1_0.jpg
 

Het album bevat 94 ingeplakte en 22 losse foto's van zwem- en waterpolowedstrijden bij SZC in het gemeentelijk zwembad in de Maas aan de Westfrankelandsedijk en van zwemwedstrijden over drie kilometer door de Schiedamse havens. Voor het Gemeentearchief Schiedam is dit een belangrijke aanwinst, omdat we nog maar weinig foto’s hadden die de club in beeld brachten.

Het album en de losse foto's zijn gescand en digitaal raadpleegbaar in de studiezaal van het Gemeentearchief Schiedam. Wie nieuwsgierig is kan online een selectie van 35 foto’s zien door in onze Beeldbank op internet de zoekterm ‘zwemclub’ in te voeren. De online selectie is beperkt tot de voor Schiedam meest relevante beelden, waar genoeg informatie over beschikbaar was.

Propagandistische waarde

De Schiedamse Zwemclub (SZC), opgericht in juni 1912, is de oudste zwemclub van Schiedam. Al vanaf het begin is het een zwem- en waterpolovereniging. S.Z.C. is in 2013 gefuseerd met de Vlaardingse zwemclub tot Zwemvereniging Vlaardingen-Schiedam. 
Na de Eerste Wereldoorlog bloeide de club op. Het Schiedams Dagblad doet daar in een geschiedeniscolumn in 1944 verslag van: “De SZC ontwikkelde zich tot een krachtige zwemclub, waarmede men overal in den lande op wedstrijdgebied rekening moest houden. Het gebeurde zelfs in 1921, dat aan twee wedstrijden groepsgewijze werd deelgenomen, n.l. in Dordrecht en Bergen op ZOom. De Schiedamse zwemmers kwamen met niet minder dan 25 prijzen thuis.” In het zelfde artikel staat dat de directie van het Monopole theater een filmopname liet maken van de nationale zwemwedstrijd. Mocht iemand die film nog op zonder of in de kast hebben liggen, of het SVZ vaandel dat we op een van de foto’s zien, dan houdt het Gemeentearchief zich aanbevolen!

Zwemmen in Schiedam

Het Open ‘Strandbad’ aan de Westfrankelandsedijk was drie jaar eerder, omstreeks 1909, opgericht ter vervanging van een met rietmatten afgezet zwembad in de Spuihaven (Spuikanaal). Zwemmen werd een populaire sport, waardoor het strandbad al snel te klein was. Er kwam een tweede bad bij, alleen voor de heren. De bestaande was bestemd voor de dames. In 1913 werd een drie kilometer lange wedstrijd door de Schiedamse havens georganiseerd ter gelegenheid van het (eerste) eeuwfeest van de Nederlandse onafhankelijkheid.