02-12-2009 — 

De resultaten van de Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven zijn bekend. Voor het totale pakket krijgt het Gemeentearchief een 8,0 terwijl het landelijke gemiddelde cijfer een 7,8 is. In 2007 scoorde het archief nog een 7,7. Ook voor de hoeveelheid gedigitaliseerde informatie en inhoud en kwaliteit van het antwoord op vragen in de studiezaal krijgt Gemeentearchief hoge cijfers.

Foto van studiezaal met motto

Kwaliteitsmonitor

Het Gemeentearchief Schiedam heeft net als in de jaren 2001, 2003, 2005 en 2007  meegedaan aan de Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven, een onderzoek in opdracht van Erfgoed Nederland te Amsterdam. Het onderzoek vindt plaats onder archiefbezoekers in Nederland en België. In totaal hebben bijna 100 bezoekers de moeite genomen de vragenlijst op de webstek in te vullen.

Hogere score

De afgelopen twee jaar heeft het Gemeentearchief zich op een aantal punten verbeterd. Zo wordt de kwaliteit van de dienstverlening hoger beoordeeld. Niet alleen het bezoek aan de studiezaal valt hieronder maar bijvoorbeeld ook de schriftelijke correspondentie en telefonische bereikbaarheid. Voor de inhoud van schriftelijke reacties kreeg het archief maar liefst een 8,7! Een stijging van bijna één punt ten opzichte van 2007.

Verbeterpunten

Naast de veelal goede cijfers zijn er ook verbeterpunten. Met de lancering van de nieuwe webstek van 23 november j.l. hoopt het Gemeentearchief hogere scores in de toekomst te behalen voor  vormgeving en uiterlijk van de webstek.