10-07-2013 — 

Het Gemeentearchief Schiedam is druk bezig een belangrijk deel van de Schiedamse scheepswerfgeschiedenis in beeld te brengen. Op dit moment zijn we dozen vol dia’s van Gusto aan het digitaliseren.

wk27_2_0.jpg

Gusto was een Schiedams wereldbedrijf dat bekend werd als scheepswerf ouwer, maar dat naast verschillende soorten schepen zoals baggerschepen ook boorplatforms en allerlei technische zaken maakte.

Zo’n driehonderd glasnegatieven zijn reeds gescand door onze expert op dit gebied, Zoran Zecic. Nu zijn de dia’s aan de beurt. Deze bieden een gevarieerd beeld, gemaakt voor research, promotiedoeleinden en om vast te leggen. Zo zijn er foto’s van constructies en tekeningen maar ook veel foto’s gemaakt aan boord bij proefvaarten of op boorplatforms.

Als deze klus geklaard is komen afgedrukte foto’s en fotoalbums aan de beurt. Dit alles is nog een technisch verhaal, een grotere uitdaging zal het op de juiste manier beschrijven van de beelden worden. Een enorme klus, waar we gelukkig ook hulp van vrijwilligers bij krijgen.
Mede omdat het bedrijf een chaotische sluiting beleefde en er geen formele overhandiging  van dit materiaal is geweest, zijn de stukken fragmentarisch binnengekomen. Soms zijn er stukken uit vuilniscontainers gered van vernietiging. Vanzelfsprekend is er geen (chrono)logische volgorde meer in de stukken.

Werkgroep

Het digitaliseren van foto’s uit de Gusto collectie is een bijdrage van het Gemeentearchief aan de ‘Werkgroep Scheepswerven in Schiedam’. Deze werkgroep wil proberen zoveel mogelijk verhalen en documenten boven water te krijgen. Meer informatie over de werkgroep kunt u vinden op onze webstek.

wk27_3_0.jpg

Zoran Zecic hard aan het werk om dia’s te digitaliseren. Op de achtergrond scant John den Besten aktes met een speciale boekscanner. 

wk27_1.jpg

wk27_4.jpg
Deze twee voorbeelden tonen wel aan wat een diversiteit er in de foto's zit!