12-01-2014 — 

De archieven van Archief Delft bewaard in het depot Torenhove, zijn voor een periode van twee jaar overgebracht naar het Gemeentearchief Schiedam. Vanaf 17 februari 2015 zijn de stukken uit deze archieven weer op te vragen en in te zien op de studiezaal van Schiedam.

De reden is de voorgenomen verhuizing van de gemeentelijke organisatie uit het kantoorgebouw Torenhove eind dit jaar. Begin 2017 worden deze archieven en de andere archieven in de nieuwbouw voor Archief Delft op Harnaschpolder ondergebracht. 

Toegankelijkheid

Vanaf 17 februari, zijn de stukken in de studiezaal in Gemeentearchief Schiedam direct opvraagbaar. Tot die tijd zijn deze archieven niet raadpleegbaar. In het archievenoverzicht staat vermeld waar de archieven zich bevinden. De studiezaal van het Gemeentearchief Schiedam heeft dezelfde openingstijden als Archief Delft. Tot dat de nieuwbouw van Archief Delft gereed is, zijn hier deze archieven toegankelijk.