19-11-2013 — 

Tijdens de jaarlijkse landelijke campagne in november van Nederland Leest kunnen leden van de openbare bibliotheek gratis een boek ophalen. Dit jaar is het Erik of het klein insectenboek van Godfried Bomans. Deze auteur heeft een link met Schiedam.

wk47_1.jpg

Bomans is geboren in Den Haag, maar zijn grootvader Johannes Michiel is geboren in Schiedam. Deze zou later blijk geven van flinke ondernemingszin, zoals het oprichten van het Haarlemsch Dagblad en van de eerste buslijn tussen Den Haag en Rijswijk.

Met SchiedamGen, de digitale aktenzoeker, zijn meer details gemakkelijk te achterhalen. Bomans’ grootvader, Johannes Michiel, werd geboren op 22 januari 1850. Als zoon van Anna Coenen en Josephus Bomans, beiden Schiedammer. Een dag later deed  stads-vroedsvrouwe Catharina Grashuis aangifte want vader Bomans was ‘door ziekte verhinderd zijnde’. Ook leren we uit de akte dat vader ‘zonder beroep’ is. De twee getuigen geven ‘zakkendrager’ op als broodwinning, dus misschien had de vader datzelfde los-vaste beroep. 

In 1874, hij is dan dus 24 jaar, komen we Johannes Michiel weer tegen in een akte, als hij aangifte komt doen van de geboorte van zijn zoon Josephus. Volgens de aangifte is hij metselaar van beroep en wonen hij en zijn vrouw Anna Maria Leuven aan de Korte Haven 114. Het jaar daarop doet hij aangifte van de geboorte van zijn dochter Maria Anna. Volgens de akte woont het gezin dan in de Boterstraat. In 1877 wordt dochter Anna geboren en in 1879 geeft hij de geboorte van zijn zoon Hendricus aan. Helaas zou dochter Anna Geertruida maar dertien maanden oud worden. Volgens de aangifte van overlijden is Johannes Michiel dan brander van beroep. (Er doet een verhaal de ronde dat hij ook de Nieuwe Schiedamse Courant heeft opgericht in 1878, maar daar hebben we geen bewijs van kunnen vinden.)

Na 1879 houdt het digitale spoor op, en op gemicroficheerde bevolkingsregisters in de studiezaal blijkt waarom: het gezin vertrekt in oktober 1879 naar Haarlem. De vader van Johannes Michiel is al in maart van dat jaar naar Haarlem vertrokken. 

In Haarlem krijgt het gezin nog twee dochters maar Godfrieds vader, Johannes Bernardus, wordt geboren in Amsterdam. Toch zal onze stad als geboorteplaats van zijn grootvader en van twee ooms en een tante niet onbekend zijn geweest voor de bekende schrijver!

wk47_2.jpg