23-09-2010 — 

Het Gemeentearchief Schiedam ontving van dhr. J.G. Pel een mooie serie foto’s van de bouw van de Proveniersbrug. Op de kleurendia’s is de bouw van de brug gedocumenteerd, veelal vanuit de Boterstraat gezien.

Kleurenfotos

Meer dan alleen een brug

Op de foto’s uit de jaren 1960 tot 1962 zijn niet alleen prachtige auto’s uit die tijd te zien, maar tevens de Hollandia gistfabriek. Ook is er een foto van koningin Juliana die langsrijdt tijdens haar bezoek aan de stad.

De opening van de brug door koningin Juliana

Op 30 mei 1962 schrijft het Rotterdamsch Parool/ De Schiedammer: ‘De Proveniersbrug nadert de voltooiing, doch er zal nog veel gedaan moeten worden,voordat de Broersvest naar Nieuwland doorgetrokken zal zijn. In dit licht gezien is het dus wel gunstig geweest dat het bezoek van Koningin Juliana, die volgens het aanvankelijke plan reeds in de maand mei zou plaatshebben, naar september is verschoven, zulks wegens het zilveren huwelijksfeest en het Koninklijke bezoek aan Oostenrijk. Immers, aan dit Koninklijk Bezoek in Schiedam is de ingebruikstelling van de Proveniersbrug verbonden geworden, ook al zal Koningin Juliana de brug dan niet officieel openen.’

kleurenfotos uit 1962

Op 13 september 1962 zou de koningin Schiedam bezoeken en daarmee de nieuwe brug in gebruik nemen.

Meer foto's zien van de proveniersbrug?

Een aantal van de foto’s komt ook in onze beeldbank, waarna een ieder deze op onze webstek of in de studiezaal kan bekijken.