02-03-2011 — 

Bij archiefonderzoek kan men leuke dingen tegenkomen, iets waar wij bij het Gemeentearchief Schiedam natuurlijk al een zeer sterk vermoeden van hadden.

wk09_1.jpg

Een bezoeker die in het archief van het Stadsbestuur onderzoek verricht, kwam onlangs bij archiefstukken uit 1637 een tekening tegen van de Hoofdpoort. De schets was voornamelijk bedoeld om de positie van de ernaast gelegen percelen aan te geven. De in 1481 gebouwde Sint Christoffel- of Hoofdpoort was één van de toegangen tot de stad, en had twee kenmerkende torentjes. Vandaar ook dat men de straat waar deze aan lag de Torentjesstraat noemde. Omdat de bekende schoolmeester Gerrit Verboon hier geboren is, kreeg de straat later diens naam. ‘De Torentjes’ zoals de poort ook wel werd genoemd, stonden ongeveer op de plaats van de HAV-Bank. Het poortgebouw verdween door sloop in 1858.

De Hoofdpoort was eeuwenlang één van de herkenbare gebouwen in Schiedam, samen met de Rotterdamse Poort, het slot Mathenesse, het Leprooshuis en de Overschiese Poort. Gelukkig hebben we in de stad weer nieuwe iconen, want van dit rijtje is alleen de ruïne van Mathenesse nog over!