05-12-2012 — 

De heer C.H.J. Lamers is op 4 december 2012 beëdigd en geïnstalleerd als burgemeester van Schiedam. Wie waren zijn voorgangers, oftewel welke straatnaam hoort bij wie?

wk49_2.jpg
Drie ambtsketens. Links: Kethel en Spaland, midden Schiedam en rechts van Oud en Nieuw Mathenesse.

Burgergrootvaders

Vóór 1807 kende de stad Schiedam alleen collegiale besturen als colleges van de vroedschap, van burgemeesteren (te vergelijken met wethouders), van de Weth en van baljuw en/of schout en schepenen. Laatsgenoemden waren verantwoordelijk voor de criminele, civiele en contentieuze rechtspraak. Ook tussen 1795 en 1808 werd de stad collegiaal bestuurd.

Koning Lodewijk Napoleon

Het ambt van burgemeester in de huidige zin ontstond pas toen op 3 februari 1808 de drost van Maasland het nieuwe gemeentebestuur installeerde op grond van het decreet van Z.M. Lodewijk Napoleon koning van Holland. (Om specifiek te zijn, een decreet van 20 januari 1808 nr. 1, waarmee uitvoering werd gegeven aan de Wet op  de Inrichting van het Bestuur in de Departementen van 13 april 1807.)

De burgemeesters van Schiedam vanaf 1808 waren:

 • C. Nolet   1808 - 1811
 • C. Heereman    1811 - 1825
 • J. Burgerhoudt    1825 - 1827
 • P. Brillenburg    1828 - 1831
 • J. Loopuyt    1831 - 1844
 • S. Rijnbende    1844 - 1851
 • C.A. van Bol’Es   1851 - 1854
 • L. Knappert    1854 - 1866
 • P.J. van Dijk van Mathenesse  1866 - 1894
 • H.J. Versteeg    1894 - 1905
 • M.A. Brants    1906 - 1910
 • M.L. Honnerlage Grete   1910 - 1919
 • A. Gijsen    1919 - 1929
 • H. Stulemeijer    1929 - 1935
 • F.L.J. van Haaren   1935 - 1941
 • D.G. Draayer    1941 - 1945
 • K. Bosch (waarnemend)  1945
 • P.B.M. Alberts (waarnemend)  1946
 • J.W. Peek    1946 – 1965
 • H. Roelfsema   1966 - 1974
 • A.J. Lems   1974 - 1979
 • G.J. te Loo   1980 - 1983
 • R. Scheeres   1984 - 2006
 • W.M. Verver-Aartsen  2006 - 2011
 • J.M. Leemhuis-Stout (waarnemend)  2011 – 2012
 • C.H.J. Lamers   2012 -