25-07-2012 — 

Het incident met vallende stenen aan het gebouwencomplex aan de Parkweg toont aan hoe belangrijk bouwinspectie wel niet is. Sinds kort kan men bij het Gemeentearchief Schiedam leren hoe men in het verleden met bouwinspectie omging, want in 2011 ontving het Gemeentearchief als aanwinst stukken van de Gemeentelijke Woningdienst.

wk30_2.jpg

Die organisatie moest technische gebreken van gebouwen onderzoeken en zo nodig onbewoonbaarheidsverklaringen afgeven. Geen simpele taak in de krotten van de brandersstad!

Oud en ziltig

In de stukken zijn inspecties in de binnenstad van 1930 terug te vinden, van huizen die al lang verdwenen zijn of van woningen aan straten die zelfs niet meer bestaan. Een van die straten is bijvoorbeeld de Bleekerstraat. Over de woningen in deze straat, die parallel aan de Kreupelstraat lag, werd geconstateerd: De ligging dezer woningen is zeer ongunstig. Het zonlicht kan slechts in het gunstigste jaargetijde en dan nog zeer spaarzaam toetreden, dit dan nog slechts in een paar woningen. De muren zijn oud en zilterig, waardoor deze woningen vochtig en duf zijn geworden. Ook de toestand der privaten is zeer onhygiënisch. Deze woningen zijn uitgeleefd, het onderhoud is slecht. Verbeteringen zijn niet meer mogelijk.

Tijdsbeeld

De rapporten van deze en andere woningen zijn gecompleteerd met bouwtekeningen van de pandjes, waaruit de benarde woonomstandigheden blijken: huisjes met een minieme woonkamers of zoldertjes. Hoewel Schiedam in 1854 voorop liep met een eigen bouwverordening, blijkt uit deze rapporten de woonomstandigheden in 1930 nog even ellendig waren als in de negentiende eeuw. Een uiterst leerzaam archief dus! Het archief van de Gemeentelijke Woningdienst is te raadplegen in de studiezaal van het Gemeentearchief.