16-12-2005 — 

Het Gemeentearchief Schiedam werkt met een handvest om de kwaliteit van zijn dienstverlening te verbeteren. Daarin is opgenomen dat de wensen van bezoekers en gebruikers regelmatig worden geïnventariseerd. Vandaar dat het archief meegedaan heeft aan een landelijke bezoekersenquête, genaamd Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven 2005.

Het depot.

De enquête bestond uit 47 vragen, waarmee ingegaan werd op verschillende aspecten van de dienstverlening. In 2001 en 2003 deed het Gemeentearchief Schiedam ook mee aan de kwaliteitsmonitor zodat een vergelijking met eerdere resultaten mogelijk is. Voor de volledige resultaten is het rapport te raadplegen op de webstek van het Gemeentearchief, archief.schiedam.nl.

De resultaten

Het belangrijkste resultaat, het algemeen oordeel, is positief. Alles afwegende drukken de bezoekers van het Gemeentearchief Schiedam hun tevredenheid uit met een 8,1. Het gemiddelde cijfer voor alle deelnemende instellingen is 7,9. Ten opzichte van andere instellingen scoort het Schiedams archief opvallend goed als het gaat om het kostenniveau. Als sterkste punt, dat wil zeggen hoog gewaardeerd en met een volgens de respondenten groot belang, geldt de inhoud van reacties op schriftelijke vragen (score 8,7).

Als belangrijkste verbeterpunt komt het oordeel over de webstek als geheel naar voren (score 7,3). Ook de hoogte van tarieven voor reproducties is voor verbetering vatbaar (score 7,4). Echter, zoals opgemerkt, worden de tarieven in vergelijking met die van andere instellingen positief gewaardeerd!

Wat doen we ermee?

De resultaten van de enquête kunnen uiteraard aanleiding zijn om onderdelen van de dienstverlening aan te passen. Vooral het punt van het verbeteren van de webstek komt daarvoor in aanmerking. Op dit moment zijn we bezig om de webstek aan te passen. Het gaat hierbij vooral om het verbeteren van de bestaande inhoud. Ook breidt het Gemeentearchief in 2006 de online beschikbaar gestelde historische informatie uit.

Bijvoorbeeld:

  • uitbreiding van het aantal akten van de Burgerlijke Stand in SchiedamGen tot 25.000
  • plaatsing van De Moker, het weekblad van de afdeling Schiedam en Vlaardingen van de SDAP, 1901-1912 en
  • plaatsing van de Schiedamsche Courant, 1847-1943.