29-07-2022 — 

Op 22 juni 2022 is besloten met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer de geheime aantekeningen en besluitenlijsten van het college van burgemeester en wethouders van Schiedam over 2020-2021 na 75 jaar openbaar te maken.

De beperkingsgrond is bescherming van de persoonlijke levenssfeer, omdat de archiefbescheiden besluiten inzake disciplinaire maatregelen bevatten.

Dit besluit is gepubliceerd op 27 juni 2022 in het Gemeenteblad en hier op officielebekendmakingen.nl terug te lezen. 

Belanghebbenden die het niet eens zijn met een besluit kunnen binnen zes weken na datum waarop het besluit is bekendgemaakt bezwaar maken. Via de koppeling is daar meer informatie over te vinden.