16-09-2022 — 

Op 30 juni 2022 is besloten met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer de Whatsappgroepen van het college van burgemeester en wethouders 2018-2021 respectievelijk 2021-2022 (archief 695) na 75 jaar openbaar te maken. 

De beperkingsgrond bescherming van de persoonlijke levenssfeer is gekozen, omdat de archiefbescheiden berichten en bijlagen van persoonlijke aard bevatten.

 

Dit besluit is gepubliceerd op 14 september 2022 in het Gemeenteblad en hier op officielebekendmakingen.nl terug te lezen. 

Belanghebbenden die het niet eens zijn met een besluit kunnen binnen zes weken na datum waarop het besluit is bekendgemaakt bezwaar maken. Via de koppeling is daar meer informatie over te vinden.