05-04-2006 — 

Op 8 april 2006 heropent de koningin het Stedelijk Museum. Dit is voor het Gemeentearchief Schiedam aanleiding om eerdere koninklijke bezoeken aan Schiedam in herinnering te brengen.

Vlaggetje uit 1962

Bezochten eerder al graven, hertogen, stadhouders en zelfs een keizer (Maximiliaan in 1489) Schiedam, sinds het herstel van de onafhankelijkheid in 1813 kwamen op één na alle Nederlandse vorsten naar deze stad.

Willem I, II en III

In 1814 ging het bij het bezoek van Willem I meteen al fout. Gedacht werd dat hij via de Kethelpoort de stad zou binnenkomen. Zowel het stadsbestuur, de schutterij als het muziekkorps stonden daar opgesteld om de vorst de stadssleutels te overhandigen. Maar helaas, hij kwam via een andere poort de stad binnen. Hij begaf zich vervolgens naar het huis van de voorzitter van het voorlopig stadsbestuur, ontving daar afgevaardigden van de Schiedamse samenleving en bezocht een branderij. 

Op 31 juli 1846 bezocht zijn opvolger Willem II Schiedam. Na aankomst op het stadhuis werd hij door een geestdriftige menigte begroet, waarna hij afgevaardigden van de samenleving ontmoette. Daarna maakte de koning een rondrit door de stad en bezocht verschillende bedrijven. Koning Willem III was nooit in Schiedam. Wel kwam hij op 1 april 1872 langs gevaren, toegezwaaid, toegespeeld en toegezongen door de Schiedammers. Het slechte weer verhinderde Willem III zich aan het bij het Westerhavenhoofd toegestroomde volk te vertonen.

Royaal toilet en speciaal doekje

Pas in 1925 zou er weer een koninklijk bezoek aan Schiedam volgen. Toen bezocht de volledige koninklijke familie de stad. Na aankomst per trein begaf men zich naar het stadhuis. Daar was vanwege het bezoek een koninklijk toilet aangelegd. Na een zanghulde volgde een rijtoer door de stad en een bezoek aan de werf Gusto.

In 1936 was koningin Wilhelmina opnieuw in Schiedam, toen ze een bezoek bracht aan de werf Wilton-Fijenoord.Koningin Juliana bezocht de stad in 1953, waarbij ze bij Wilton-Fijenoord de kruiser H.M.S. de Ruyter in gebruik stelde. Een officieel bezoek bracht ze aan Schiedam in 1962. Schiedamse leerlingen kregen een voor de gelegenheid vervaardigd doekje (zie afbeelding). ‘Voor de meisjes in de vorm van een zakdoekje en voor de jongens van een fiets-vlaggetje’, aldus het Schiedams Parool van 13-9-1962. Het ontwerp is van Boris van Wijk.

Oranje en het Stedelijk Museum

Ze was nog geen koningin toen Beatrix in 1975 Schiedam bezocht ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan. Ook toen al kwam ze naar het Stedelijk Museum. Koningin Juliana was er twee jaar later om de koninklijke subsidie voor de vrije kunstenaars uit te reiken. In 1988 opende Beatrix een tentoonstelling. Haar bezoek op 8 april is daarmee het derde aan het Stedelijk Museum.