25-02-2009 — 

Het Gemeentearchief bewaart ook archieven van recente datum. De archieven van het gemeentebestuur van Schiedam tot 1980 zijn sinds kort compleet én volledig te raadplegen bij het Gemeentearchief Schiedam. Hiermee voldoet het Gemeentearchief aan de Archiefwet 1995. Daar staat in dat overheidsarchieven ouder dan twintig jaar naar een archiefbewaarplaats moeten worden overgebracht en dat deze openbaar zijn.

Archieffoto bouw Stadskantoor

Het archief van het gemeentebestuur over de periode 1970 tot 1980 betreft een bestand van circa zeventig meter. Uiteraard zitten daar de verslagen van de vergaderingen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders tussen. Maar ook zeer interessante informatie over zaken die in die tijd actueel waren, zoals de bouw van het Stadskantoor in 1973 en de viering van het zevenhonderdjarig bestaan van Schiedam in 1975.

En zo zijn er nog veel meer voorbeelden: de naamgeving van de mijnenjager 'Schiedam', het werkbezoek van koningin Juliana in 1977, de kwestie EMPEO, de projectontwikkelaar die rigoureuze plannen had met de binnenstad, de ophef over een affiche voor het shampoomerk Moana Verfrissers met vrouwelijk naakt en het opspuiten van de polders in het voormalige Kethel. En wat te denken van de opheffing van de Poldervaart als afwatering, de aanleg van de centrale antenne-inrichting, de sloop van de karakteristieke panden aan de Parallelweg en de invoering van de plastic huisvuilzakken.

Kortom; dit archiefbestand is een ware tijdmachine naar de jaren 1970. Een schat aan historische informatie!