17-03-2011 — 

Het Gemeentearchief Schiedam ontving 7 maart 2011 van Theo Clarijs en Hans van Ieperen het archief van ‘Onder Ons’, op de dag af exact 108 jaar na de oprichting! ‘Onder Ons’ is de leerlingenvereniging van de Rijks Hoogere Burgerschool, de voorloper van Schravenlant.

wk11_1.jpg

‘Onder Ons’ is de gezelligheidsvereniging van de school. In het archief zijn bewijzen te vinden van de diversiteit aan club- en dansavonden, toneelopvoeringen, sportwedstrijden, lustrumvieringen en zo meer. Het geeft ook aan hoe het tijdsbeeld in een eeuw kan veranderen, van voornemens tot een studie- en debatingclub in 1903 tot discoavonden of een strandfeest.

Eeuwfeest 

In de aanloop naar de viering van het eeuwfeest in 2003 vatte de eeuwcommissie in samenspraak met het bestuur het plan op om het archief van de vereniging grondig te ordenen en onder te brengen in het Gemeentearchief. Dat het hele proces pas nu in 2011 is afgerond, toont wel aan arbeidsintensief archiefbeheer is, mits het secuur gedaan wordt!

Schoon en zuurvrij

“De eeuwcommissie en het bestuur wilden het archief een vaste plek geven”, aldus dhr. Clarijs, “en de stukken veilig stellen.” Bovendien is dit interessante archief voor meer mensen toegankelijk. Doordat de stukken nu op een constante temperatuur, in een gecontroleerde en schone ruimte worden bewaard zullen ze naar alle verwachting over weer honderd jaar nog in goede conditie zijn. Behoudsmedewerker Hasan Calimli is dan ook direct aan de slag gegaan om de stukken te herverpakken in zuurvrij materiaal.

Dus voor wie lid is (geweest) of familie had die lid was van ‘Onder Ons’ en bijvoorbeeld nog eens wil weten hoe het clublied exact ging, wees welkom in onze gratis toegankelijke studiezaal!