25-03-2011 — 

Bij het Gemeentearchief Schiedam zijn nu alle archieven van de gemeente Schiedam tot en met 1990 in te zien.

Het onthullen van een straatnaambord met de tekst "Burg. Scheeresplein", beeldnummer 25776

Bij het Gemeentearchief Schiedam zijn nu alle archieven van de gemeente Schiedam tot en met 1990 in te zien. Het Gemeentearchief Schiedam heeft hiermee archieven van het gemeentebestuur vanaf 1850. Voor 1850 had Schiedam een stadsbestuur, waarvan óók de stukken aanwezig zijn!

Overdracht

Overheidsarchieven worden na twintig jaar overgebracht naar het archief. Dat betekent dat deze openbaar worden (op enige uitzonderingen na) en kosteloos zijn in te zien. De stukken worden vrijgegeven in blokken van tien jaar. Het overgedragen blok betreft de periode 1980-1989. De volgende overdracht van een tienjarenblok is in 2021.

De archiefinventaris is in PDF te zien via onze webstek archief.schiedam.nl. Via ‘Archieven en Collecties’ kunt u het ‘Archievenoverzicht’ vinden onder het gelijknamige tabblad. U kunt het archief van het Gemeentebestuur van Schiedam vinden onder archiefnummer 544.

De toegang is nu nog in bewerking. Deze wordt overzichtelijker en beter te doorzoeken. Voor wie van te voren een onderwerp zoekt, het nummer dat volgt na ‘A1990-‘ is het inventarisnummer. De stukken kunt u inzien in de studiezaal.

Onderwerpen

De stukken zijn een bron voor velerlei onderzoeken, want de diversiteit van onderwerpen is zeer groot: aankoop percelen, raadsvragen over uiteenlopende zaken, onderwijs, begrotingen, cultuur, herdenkingen, subsidies, maatschappelijk werk, alles dat maar ter sprake komt in de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. In het blok 1980-1989 is de ondergang van de roemruchte bedrijven Wilton-Fijenoord en Gusto prominent aanwezig.