12-09-2023 — 

Het archief van het gemeentebestuur Schiedam van 1990 tot 1998 zal op woensdag 13 september 2023 symbolisch worden overgedragen aan het Gemeentearchief Schiedam. 
De documenten zijn dan openbaar en voortaan voor iedereen kosteloos in te zien bij het gemeentearchief. Wethouder Antoinette Laan en griffier Mark Tobeas zijn bij de overhandiging aanwezig. 

De stukken van het gemeentebestuur beslaan uiteraard het reilen en zeilen van het bestuur uit die tijd. In de betreffende periode zijn verschillende belangrijke besluiten genomen. De vaststelling van het tracé van de A4 Delft-Schiedam bijvoorbeeld, of het project van de tweede Beneluxtunnel. Onderzoekers zullen ook vast nieuwsgierig zijn naar de afspraken die de raadsfracties hebben gemaakt over hoe ze om moesten gaan met de (extreem)rechtse Centrumdemocraten fractie.

De stukken zijn door medewerkers van het gemeentearchief in goede, geordende en toegankelijke staat gebracht. Bij de overbrenging is ook de griffier uitgenodigd, want de stukken zijn nog van vóór de invoering van het dualisme in 2002. Voor die tijd waren wethouders nog lid van de gemeenteraad. Na 2002 is er zowel een archief van het college van burgemeester en wethouders als een archief van de gemeenteraad. 

Wethouder Antoinette Laan is blij met het beschikbaar komen van dit archief voor historisch onderzoek. “Openbaarheid van archieven is belangrijk voor het goed functioneren van onze democratie. Dankzij de inspanningen van de medewerkers van het gemeentearchief kan iedereen het handelen van het gemeentebestuur gedurende de periode 1990-1998 nagaan.”