23-02-2009 — 

Dit keer geen eeuwenoud archiefstuk, maar een moderne tekening met balpen op papier. De aanwinst van de maand maart betreft een portret van 'Schiedammer van betekenis' M.C.M. de Groot. Kunstenaar Mathijs Gootjes vereeuwigde De Groot in het kader van een speciale Musis-reeks over de 'Groten van Schiedam'. Gootjes illustreerde tevens het door De Groot gestichte Volkshuis aan de Lange Haven.

Portret M.C.M. de Groot door Mathijs Gootjes

M.C.M. de Groot

Michael Coenradus Maria de Groot (1860-1935) heeft in Schiedam veel goeds gesticht. De rijke man nam al spoedig afscheid van het katholieke geloof en wendde zich vervolgens tot het radicalisme. Zijn ideaal: ‘Alle burgers moeten zich in volle vrijheid kunnen ontwikkelen.’

De Groot, zoon van een handelaar in gedistilleerd, zette zich voornamelijk in voor geëmancipeerd onderwijs, algemeen mannen- en vrouwenkiesrecht en de vakbeweging. Hij werd lid van de Vrijzinnig Democratische Bond (VDB) en heeft dit radicalisme bijna twintig jaar in de Schiedamse raad vertegenwoordigd.

Mathijs Gootjes

Mathijs Gootjes is een kunstschilder te Schiedam, geboren in 1976. Hij studeerde van 1995 tot 1999 aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Zijn eindexamenwerk werd bekroond met de eerste Winsor & Newtonprijs. Gootjes is voornamelijk werkzaam als portretschilder in opdracht.